XLI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi

Rada Miejska Nowa Słupia
Czas publikacji: 302 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 02:57:45
Liczba odtworzeń: 740
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:401. Otwarcie sesji.
14:402. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
14:403. Przedstawienie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2021r.
14:444. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
14:445. Podjęcie uchwał:
16:041) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021-2039,
16:052) w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2021 rok,
16:073) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/22/2020 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
16:084) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Nowa Słupia,
16:105) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/100/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,
16:146) w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad