Sesja Rady w dniu środa, 28 sierpnia 2019

Rada Miejska Bielawy
Czas publikacji: 271 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 00:55:20
Liczba odtworzeń: 314
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:041.Rozpoczęcie Sesji.
13:062.Podziękowanie za współpracę byłym dyrektorom Szkół Podstawowych w Bielawie.
13:083.Powierzenie obowiązków nowo wybranym dyrektorom Szkół Podstawowych w Bielawie.
13:094.Wnioski do porządku obrad i ich rozpatrzenie.
13:105.Sport, rekreacja i turystyka - rewitalizacja bazy sportowej, cykliczne imprezy sportowe i planowane - informacja Burmistrza.
13:116.Sport, rekreacja i turystyka - rewitalizacja bazy sportowej, cykliczne imprezy sportowe i planowane - dyskusja.
13:137.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 68/2019 w sprawie wspólnej obsługi placówek oświatowych i żłobka oraz zmiany statutu Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty.
13:148.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 69/2019 w sprawie Regulaminu korzystania z wiezy widokowej na Górze Kalenica.
13:169.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 70/2019 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Bielawa w Zgromadzeniu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7"
13:1710.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 71/2019 uchylający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
13:1811.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 72/2019 uchylający uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
13:1912.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 73/2019 uchylający uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
13:2113.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 74/2019 uchylający uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
13:2214.Rozpatrzenie projektu uchwały 75/2019 uchylajacy uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektroniczniej.
13:2415.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 76/2019 uchylajacy uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
13:2616.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 77/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Adama Asnyka w Bielawa.
13:2817.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 78/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wolności, Parkowej i 1-go Maja w Bielawie z autopoprawką
13:2918.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 79/2019 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielegnacyjnych drzew pomników przyrody.
13:3019.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 80/2019 w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta Bielawa.
13:3120.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 81/2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
13:3221.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 82/2019 w sprawie zasiegnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławników.
13:4122.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 83/2019 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.
13:4223.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 84/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa.
13:4324.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 85/2019 w sprawie zmiany planu pracy Komisji Planowania i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Bielawy na 2019 rok.
13:4325.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 86/2019 w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielawy na 2019 rok.
13:4726.Informacja Burmistrza Miasta o podjetych decyzjach i zarzadzeniach oraz wydarzeniach w mieście.
13:4727.Informacja Burmistrza Miasta o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
13:4728.Informacja o działaniach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w okresie między Sesjami Rady.
13:4929.Informacje bieżące Przewodniczącego Rady, Komisji, Radnych, Klubów Radnych oraz Burmistrza.
13:4930.Zakończenia obrad.
pokaż cały porządek obrad