Sesja Rady w dniu czwartek, 25 marca 2021

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Czas publikacji: 91 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 02:48:14
Liczba odtworzeń: 224
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.
6.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2021 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2021 roku.
8.Informacja o realizacji programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
9.Sprawozdanie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.
10.Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie sanitarno-weterynaryjnym w Powiecie Żyrardowskim.
11.Informacja o pracy Zarządu.
12.Interpelacje i zapytania radnych.
13.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje