Sesja Nr XIV/19 Rady Gminy Świerklaniecw dniu 26 sierpnia 2019 r. cz .1

Rada Gminy Świerklaniec
Czas publikacji: 276 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:57:12
Liczba odtworzeń: 262
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:051.Otwarcie sesji.
15:102.Przedstawienie porządku obrad.
15:143.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 115 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzechu.
15:174.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 116 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerklaniec.
15:195.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 117 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerklaniec.
15:226.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 118 w sprawie zmiany Uchwały nr II/16/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy północno-wschodniej granicy Gminy w sołectwie Świerklaniec.
15:237.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 119 w sprawie zbycia nieruchomości.
15:268.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 120 w sprawie przyznania dorocznej nagrody Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
15:299.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 121 w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Tarnogórskiego wyrażonego w Uchwale Nr VII/89/2019 z dnia 28 maja 2019 r. do władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie skutecznych działań i likwidację zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.
16:1110.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 122 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/108/07 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Gminy odnośnie działań Powiatu tarnogórskiego zmierzających do przejęcia całego obszaru jeziora Nakło – Chechło.
16:1311.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 123 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
17:2112.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 114 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklaniec dla terenów położonych wokół zbiornika wodnego "Zalew Nakło-Chechło".
17:2913.Informacja Wójta Gminy w zakresie podatków za I półrocze 2019 r.
17:3114.Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 19.06.2019 r., sesji nadzwyczajnej w dniu 08.07.2019 r. i sesji nadzwyczajnej w dniu 01.08.2019 r.
17:3215.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
17:3316.Sprawozdania Przewodniczących Komisji z działalności Komisji w I półroczu 2019 r.
17:3517.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
17:3818.Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
17:3819.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad