25.03.2021 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XXII

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 500 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 03:45:05
Liczba odtworzeń: 515
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:071.Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności
10:112. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porzadku obrad.
10:113.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z sesji z dnia 25.02.2021 r.
10:524.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
10:595.Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
11:196.Informacja o bieżącej sytuacji w BCM.
12:097.Sprawozdanie organizatora pieczy zastępczej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu z efektów pracy za 2020 r.
12:238.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2020 wraz z oceną zasobów pomocy społecznej.
13:319.Informacja nt. ochrony zabytków w Powiecie Brzeskim, na przykładzie 2020 roku.
10.Podjęcie uchwał:
13:37a)zmieniającej uchwałę ws. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032
13:41b)zmieniającej uchwałę ws. uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2021.
13:4711.Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
13:4812.Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.
pokaż cały porządek obrad