Sesja Rady w dniu poniedziałek, 29 lipca 2019

Rada Miejska w Sulęcinie
Czas publikacji: 271 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 00:47:06
Liczba odtworzeń: 243
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:081.Otwarcie XIV sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
15:142.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Brzeźno.
15:153.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Długoszyn.
15:164.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Drogomin.
15:175.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Grochowo.
15:176.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Małuszów.
15:187.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Miechów.
15:198.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Ostrów.
15:209.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Rychlik.
15:2010.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Trzebów.
15:2111.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Trzemeszno Lubuskie.
15:2212.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Tursk.
15:2213.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Wielowieś.
15:2314.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Zarzyń.
15:2415.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Żubrów.
15:2516.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Sulęcin.
15:2617.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokość stawek procentowych bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Sulęcin.
15:2718.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań.
15:2919.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji .
15:5120.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
15:5221.Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacji.
15:5222.Zamknięcie XIV sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
pokaż cały porządek obrad