Sesja Rady w dniu wtorek, 27 sierpnia 2019 r.

Rada Gminy w Solcu nad Wisłą
Czas publikacji: 318 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 01:24:17
Liczba odtworzeń: 340
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
a) z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30 lipca 2019 r.
b) z posiedzenia Rady Gminy w dniu 9 sierpnia 2019 r.
4. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczynającego się roku szkolnego 2019/2020.
5. Podjęcie uchwał:
a) Uchwała Nr XIII/91/2019 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Solcu nad Wisłą,
b) Uchwała Nr XIII/92/2019 w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą
c) Uchwała Nr XIII/93/2019 w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu informacji o kandydatach na ławników,
d) Uchwała Nr XIII/94/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/272/2014r. Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Solec nad Wisłą oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
e) Uchwała Nr XIII/95/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą,
f) Uchwała Nr XIII/96/2019 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019.
6. Sprawy różne.
12:277.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad