Sesja Rady w dniu poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 827 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:22:29
Liczba odtworzeń: 765
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:011.Otwarcie sesji.
16:032.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 Rzeszów-Przybyszówka II.
16:053.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.
16:064.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
16:075.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych
16:086.Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
16:207.Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
16:208.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16:209.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad