Sesja Rady Miejskiej w Mikołowie w dniu 23.03.2021r.

Rada Miejska Mikołowa
Czas publikacji: 303 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 01:20:10
Liczba odtworzeń: 542
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji nr: XXXIX/39/2021.
16:214.Temat wiodący: omówienie bezpieczeństwa Mikołowa na podstawie sprawozdań złożonych przez Państwową Straż Pożarną, Komendę Powiatową Policji, Straż Miejską, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne.
16:555.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie na 2021 rok
b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołów na lata 2021-2032
c)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (7.970,40)
d)udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej (wsparcie dla osób niepełnosprawnych)
e)zmiany uchwały nr XXIII/236/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości należących do Gminy Mikołów w najem lub dzierżawę przypadających Gminie Mikołów lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wobec pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
f)zmiany uchwały nr XLIV/1139/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 września 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Mikołów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników
g)przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2021 roku
h)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Reta Śmiłowicka
i)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Okrzei
j)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Gliwickiej
k)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury (dz.3944/106)
l)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury (dz.3941/102)
m)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury (dz.3938/102)
n)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej
1)uwaga nr 1 - nie uwzględnić
2)uwaga nr 2 - nie uwzględnić
3)uwaga nr 3 - nie uwzględnić
4)uwaga nr 4 - nie uwzględnić
5)uwaga nr 5 - częściowo nie uwzględnić i częściowo uwzględnić
6)uwaga nr 7.1 - nie uwzględnić
7)uwaga nr 7.2 - nie uwzględnić
8)uwaga nr 7.3 - nie uwzględnić
9)uwaga nr 7.4 - nie uwzględnić
10)uwaga nr 7.5 - nie uwzględnić
11)uwaga nr 7.6 - nie uwzględnić
12)uwaga nr 8 - nie uwzględnić
13)uwaga nr 9 - nie uwzględnić
14)uwaga nr 10.1 - nie uwzględnić
15)uwaga nr 10.2 - nie uwzględnić
16)uwaga nr 11 - nie uwzględnić
17)uwaga nr 12 - nie uwzględnić
18)uwaga nr 14.1 - nie uwzględnić
19)uwaga nr 14.2 - nie uwzględnić
20)uwaga nr 15 - częsciowo nie uwzględnić i częściowo uwzględnić
21)uwaga nr 16 - nie uwzględnić
22)uwaga nr 17 - nie uwzględnić
23)uwaga nr 18 - częściowo nie uwzględnić i częściowo uwzględnić
24)uwaga nr 19 - nie uwzględnić
25)uwaga nr 20.1 - częsciowo nie uwzględnić i częściowo uwzględnić
26)uwaga nr 20.2 - częściowo nie uwzględnić i częściowo uwzględnić
27)uwaga nr 21.2 - nie uwzględnić
28)uwaga nr 21.3 - nie uwzględnić
29)uwaga nr 21.4 - nie uwzględnić
30)uwaga nr 22 - częściowo nie uwzględnić i częściowo uwzględnić
31)uwaga nr 23 - nie uwzględnić
32)głosowanie nad uchwałą w całości
17:066.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
17:067.Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
17:148.Interpelacje i zapytania radnych.
17:159.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
a)odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych
17:2210.Wolne głosy.
pokaż cały porządek obrad