X Sesja Rady Miejskiej w Lipnie - 26 sierpnia 2019 r.

Rada Miejska w Lipnie
Czas publikacji: 793 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:25:17
Liczba odtworzeń: 843
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne :
a)otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b)ustalenie porządku obrad,
c)przyjęcie protokołu z IX sesji RM.
2.Projekty uchwał :
a)zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
b)w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie im. Noblistów Polskich,
c)w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie,
d)w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu.
3.Sprawy różne i komunikaty.
4.Zamknięcie obrad X sesji RM.
pokaż cały porządek obrad