Sesja Rady w dniu 23 marca 2021r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 501 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:57:10
Liczba odtworzeń: 630
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:091.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:142.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:163.Informacja n/t działalności MOSiR oraz plan na 2021 r.
15:164.Informacja n/t działalności MDK oraz plan na 2021 r.
15:175.Informacja n/t działalności MBP, w tym informacja n/t remontu i modernizacji MBP oraz oferty dla mieszkańców miasta.
15:226.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2021 uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/265/20 z dnia 22.12.2020 r.
15:237.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2021 uchwalonym Uchwałą nr XXVI/266/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
15:248.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.
15:249.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej (dot. stowarzyszenia).
15:2510.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej (dot. szpitala powiatowego).
15:2711.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele przy ulicy Kościelnej 4 w Łaziskach Górnych, wpisanym do rejestru zabytków województwa śląskiego pod numerem A/153/05.
15:2812.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ul. Łazy, w Łaziskach Górnych.
15:3213.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany II Edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łaziska Górne.
15:3314.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne.
15:3815.Rozpatrzenie skarg i petycji - "Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę z dnia 9 marca 2021 r. na uchwałę nr XXVIII/295/21 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie odpowiedzi na skargę z dnia 25 stycznia 2021 r. na działalność Burmistrza Miasta Łaziska Górne".
15:5516.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
16:0117.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:0118.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

25 dni 22 godziny temu 80
46 dni 22 godziny temu 120
74 dni 19 godzin temu 142
102 dni 18 godzin temu 332
137 dni 22 godziny temu 239
186 dni 22 godziny temu 355
235 dni 22 godziny temu 454
256 dni 22 godziny temu 715
326 dni 22 godziny temu 500
341 dni 15 godzin temu 470
369 dni 20 godzin temu 478
Pokaż wszystkie transmisje