Sesja Rady w dniu 23 marca 2021r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 181 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:57:10
Liczba odtworzeń: 240
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:091.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:142.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:163.Informacja n/t działalności MOSiR oraz plan na 2021 r.
15:164.Informacja n/t działalności MDK oraz plan na 2021 r.
15:175.Informacja n/t działalności MBP, w tym informacja n/t remontu i modernizacji MBP oraz oferty dla mieszkańców miasta.
15:226.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2021 uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/265/20 z dnia 22.12.2020 r.
15:237.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2021 uchwalonym Uchwałą nr XXVI/266/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
15:248.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.
15:249.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej (dot. stowarzyszenia).
15:2510.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej (dot. szpitala powiatowego).
15:2711.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele przy ulicy Kościelnej 4 w Łaziskach Górnych, wpisanym do rejestru zabytków województwa śląskiego pod numerem A/153/05.
15:2812.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ul. Łazy, w Łaziskach Górnych.
15:3213.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany II Edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łaziska Górne.
15:3314.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne.
15:3815.Rozpatrzenie skarg i petycji - "Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę z dnia 9 marca 2021 r. na uchwałę nr XXVIII/295/21 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie odpowiedzi na skargę z dnia 25 stycznia 2021 r. na działalność Burmistrza Miasta Łaziska Górne".
15:5516.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
16:0117.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:0118.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje