XIV Sesja Rady w dniu poniedziałek, 23 sierpnia 2019

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 275 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 01:07:36
Liczba odtworzeń: 561
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji inwestycji drogowych i złożenia wniosków o ich dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
4.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad