XII Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 sierpnia 2019, całość

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 831 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 04:20:25
Liczba odtworzeń: 1491
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:101.Otwarcie obrad sesji.
16:112.Przedstawienie porządku obrad.
17:173.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
17:314.Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Wasilków.
17:365.Uchwała w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy.
17:396.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok.
17:417.Uchwała w sprawie zasad nadawania honorowego obywatelstwa Gminy Wasilków.
17:448.Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości.
17:449.Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji na terenie Gminy Wasilków w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb mieszkańców.
17:4810.Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Wasilków w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb mieszkańców.
19:3111.Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
19:3312.Uchwała w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny.
19:3713.Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
19:4014.Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej.
20:4115.Sprawy różne.
20:2516.Przyjęcie protokołu z VIII sesji RM.
20:2517.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad