Sesja Rady Miejskiej w dniu 16 marca 2021

Rada Miejska w Proszowicach
Czas publikacji: 466 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 02:26:44
Liczba odtworzeń: 591
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
10:202.Przyjęcie porządku obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
10:343.Informacja o wynikach konsultacji społecznych, których przedmiotem były projekty statutów wszystkich sołectw Gminy Proszowice wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Proszowice.
10:534.Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.
10:545.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie:
10:59a)zmiany Uchwały Nr L/401/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji;
11:04b)zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2021;
11:36c)ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Proszowicach i ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie;
11:42d)wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalszy okres trzech lat;
11:53e)przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice w 2021 roku.";
11:59f)przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratura Rejonowego Kraków – Nowa Huta w Krakowie na uchwałę Nr XI/121/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 października 2019 r.w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg;
g)zmiany uchwały nr XI/121/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg
12:24h)przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie i Mieście Proszowice w roku 2020 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań.
12:267.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12:318.Sprawy bieżące.
12:319.Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
pokaż cały porządek obrad