[KADENCJA 2018-2023] XIV Sesja Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, 20 sierpnia 2019

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
Czas publikacji: 283 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:23:03
Liczba odtworzeń: 250
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
10:173. (Druk Nr 158) Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na Uchwałę nr LXII/638/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz - Jawczyce - Mory - część I.
10:304. (Druk Nr 162) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
10:305. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad