Sesja Rady w dniu poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 231 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 01:17:36
Liczba odtworzeń: 881
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XIV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie uczestników oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego,
2)w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3)w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach.
5.Zakończenie obrad XIV Sesji VIII Kadencji.
pokaż cały porządek obrad