Sesja Rady w dniu środa, 14 sierpnia 2019

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 285 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 00:54:23
Liczba odtworzeń: 247
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:441.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie protokołu z IX i X sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
15:226.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemyślu.
7.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/34/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 13 marca 2019 r. dotyczącej określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla Powiatu Przemyskiego w 2019 roku.
8.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Powiatu Przemyskiego położonej w Huwnikach zabudowanej szafą telekomunikacyjną wraz z urządzeniami na okres powyżej trzech lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego jej zawarcia.
9.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Przemyskiego z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące od 1 września 2019 roku.
10.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie na koszt właściciela pojazdów zgodnie z art. 130a ust.1, 1a, 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, pozostawionych w miejscach gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu oraz pojazdów, które były prowadzone przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości.
11.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na remont lokalu dla byłego wychowanka Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach.
12.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2019 rok.
13.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
14.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad