Sesja Rady w dniu środa, 14 sierpnia 2019

Rada Gminy Zawoja
Czas publikacji: 560 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 03:24:40
Liczba odtworzeń: 565
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:102. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
16:343.Wolne wnioski.
16:354. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
16:425.Wnioski z posiedzeń stałych Komisji.
16:476.Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
16:527. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2019-2029.
17:028. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2019.
17:109.Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia Gminie Sucha Beskidzka częściowej realizacji zadania własnego Gminy Zawoja w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Sucha Beskidzka w tym zakresie.
17:2510.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
17:2511.Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17:2812.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad