XII Sesja Rady Miejskiej w Radzyminie, 12 sierpnia 2019

Rada Miejska w Radzyminie
Czas publikacji: 287 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:37:41
Liczba odtworzeń: 238
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

19:101.Otwarcie sesji.
19:102.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
19:121)w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec w ramach zadania " Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec, gmina Radzymin";
19:162)w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi;
19:193)w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019;
19:284)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2019 – 2027;
19:325)w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
19:426)w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
19:434.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad