XIV sesja RG Ełk piątek, 9 sierpnia 2019

Rada Gminy Ełk
Czas publikacji: 239 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 00:51:09
Liczba odtworzeń: 478
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Ełk.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta.
5. Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2019/2020
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Uchwała Rady Gminy Ełk w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników (nr rob. 78/2019)
b) Uchwała Rady Gminy Ełk w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia sołectwa Bienie z sołectwem Chrzanowo (nr rob. 79/2019)
c) Uchwała Rady Gminy Ełk w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia sołectwa Janisze z sołectwem Przytuły (nr rob. 80/2019)
d) Uchwała Rady Gminy Ełk w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Buczki oraz Koziki Gmina Ełk (nr rob. 81/2019)
e) Uchwała Rady Gminy Ełk w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Ełk, w obrębie Oracze, obejmującego działki o nr. ewid. 564 i 565/1 (nr rob. 82/2019)
f) Uchwała Rady Gminy Ełk w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, dla obszarów położonych w gminie Ełk, w obrębie Oracze, obejmującego działki o nr ewid. 564 i 565/1 oraz obrębie Chruściele obejmującego działki o nr ewid. 20 i 22 (nr rob. 83/2019).
g) Uchwała Rady Gminy Ełk w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk (nr rob. 85/2019).
h) Uchwała Rady Gminy Ełk w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (nr rob. 84/2019).
i) Uchwała w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2019-2033 (nr rob. 86/2019)
j) Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 r. (nr rob. 87/2019)
7. Odpowiedzi na interpelacje/zapytania radnych.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad