XXVIII Sesja Rady Gminy Konopiska w dniu wtorek, 2 marca 2021 - część 1

Rada Gminy Konopiska
Czas publikacji: 528 dni temu
Długość nagrania: 00:58:07
Liczba odtworzeń: 497
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII Sesji Rady Gminy.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”.
6.Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej montażu oświetlenia ul. Podgranicze w miejscowości Aleksandria Druga.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska – Nowe Centrum- Pająk”.
9.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Ulica Jowisza".
10.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Piła II".
11.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – przedłużenie ulicy Stawowej”.
12.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Konopiska.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.
15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Konopiska.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok
18.Sprawy różne i zapytania.
19.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad