Sesja Rady w dniu piątek, 9 sierpnia 2019

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 841 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:18:35
Liczba odtworzeń: 705
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał.
a) - druk Nr 1 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Słupsk instrumentem płatniczym,
b) - druk Nr 2 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa i rozbudowa budynków użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energetycznym w miejscowościach Siemianice i Kusowo w Gminie Słupsk – zadanie 3 rozbudowa szkoły podstawowej w Siemianicach”,
c) - druk Nr 3 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa i rozbudowa budynków użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energetycznym w miejscowościach Siemianice i Kusowo w Gminie Słupsk – zadanie 1 budowa przedszkola z częścią żłobkową w Siemianicach”,
d)- druk Nr 4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
e) - druk Nr 5 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2019.
f)- druk Nr 6 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr III/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.
3. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad