Sesja Rady w dniu czwartek, 25 lutego 2021

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 517 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 02:27:28
Liczba odtworzeń: 559
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:021.Otwarcie sesji.
10:032.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:053.Przyjęcie porządku obrad.
10:064.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
10:245.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
10:316.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiat Przemyski.
10:557.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Związkowi Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na okres powyżej trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przemyskiego położonej w Bolestraszycach zabudowanej pozostałościami Fortu W XIII „San Rideau” oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 887 o pow. 2,9686 ha i 1200/2 o pow. 3,46 ha wpisanej do rejestru zabytków pod poz. A-1466, obj. Kw Nr PR1P/00073684/0.
11:218.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Przemyśl na zadanie pn. “Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu” – dokumentacja projektowa.
11:259.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Przemyśl na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.
11:2910.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/225/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
12:1611.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
12:1912.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/218/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
12:2713.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
12:2714.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Przemyskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje