XI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 7 sierpnia 2019 r.

Rada Miejska w Zdzieszowicach
Czas publikacji: 124 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 00:26:20
Liczba odtworzeń: 75

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie pracomocności obrad.
2.Wnioski o zmianę porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Zdzieszowice a Powiatem Strzeleckim w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
b)w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
c)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
d)w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
4.Zakończenie sesji
pokaż cały porządek obrad