XI Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach w dniu 09 sierpnia 2019 r

Rada Miejska w Krośniewicach
Czas publikacji: 124 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:25:57
Liczba odtworzeń: 394

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji
2.Przyjęcie porządku obrad
3.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2022
5.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach
6.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
7.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Krośniewicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
10.Zamknięcie obrad sesji
pokaż cały porządek obrad