Sesja Rady w dniu czwartek, 4 marca 2021

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 200 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 02:02:21
Liczba odtworzeń: 587
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXXVII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie i stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza.
3.Ustalenie w sprawie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie udzielenia pełnomocnictwa sądowego
2)w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na uchwałę Nr V/20/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr RGK.0007.93.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032.
3)zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
4)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2021.
5)w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032.
6)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Osiedle i Ogrody w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
5.Zakończenie obrad XXXVII Sesji VIII Kadencji.
pokaż cały porządek obrad