XXXIX Sesja Rady w dniu piątek, 26 luty 2021 r.

Rada Gminy Ełk
Czas publikacji: 114 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 00:57:58
Liczba odtworzeń: 200
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Ełk.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta.
5. Informacja z międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 za 2020 r.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ełckiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1857N na odc. Piaski-Straduny (dokumentacja techniczna)” Nr rob. 269/2021),
2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2021-2036 (nr rob. 270/2021) - AUTOPOPRAWKA
3) zmian w budżecie Gminy Ełk na 2021 rok (nr rob. 271/2021) - AUTOPOPRAWKA.
9. Odpowiedzi na interpelacje/zapytania radnych.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad