XXXII Sesja Rady Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2021 r.

Rada Gminy Michałowice
Czas publikacji: 22 lutego 2021
Długość nagrania: 01:34:06
Liczba odtworzeń: 1403
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:071.Otwarcie sesji.
14:092. Przyjęcie porządku obrad.
14:103. Zatwierdzenie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Michałowice.
14:164. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice na rok 2021.
14:315. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia linii komunikacyjnej autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowice i Kocmyrzów -Luborzyca w 2021 roku.
14:326. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Michałowice.
14:327. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
14:338. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen biletów i uprawnień do przejazdów ulgowych
14:359. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miejscowości Zdzięsławice i Więcławice Stare.
14:4510. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021-2029.
14:4511. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2021 rok.
15:3912. Dyskusja wolne wnioski.
15:3913. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad