XXX Sesja Rady w dniu poniedziałek, 22 lutego 2021

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 274 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 02:54:17
Liczba odtworzeń: 298
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:081.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
14:252. Ustalenie porządku obrad.
14:253. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji.
14:264. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława (ref. Dyrektor MZOSiP).
14:275. Podsumowanie działań w zakresie promocji turystycznej i inwestycyjnej w 2020 roku (ref. Kierownik Komunikacji Społecznej).
14:286. Ocena pracy biura Informacji Turystycznej (ref. Dyrektor ICSTiR).
14:357. Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Iława na lata 2016- 2025. Raport obejmuje monitoring realizacji zadań wynikających ze Strategii w latach 2018-2019. (ref. Dyrektor MOPS).
14:448. Podjęcie uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021-2029 (ref. Skarbnik Miasta).
14:459. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok (ref. Skarbnik Miasta).
14:4610. Podjęcie uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli (ref. Skarbnik Miasta).
14:4711. Podjęcie uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie (ref. Skarbnik Miasta).
14:5012. Podjęcie uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn.”Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Iława (Lipowy Dwór - budowa ciągu pieszo -rowerowego” (ref. Skarbnik Miasta).
15:0613. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Iławy (ref. Inspektor ds. Ochrony Środowiska).
15:1714. Podjęcie uchwały ws. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2021 (ref. Inspektor ds. Ochrony Środowiska).
15:2115. Podjęcie uchwały ws. dzierżawy nieruchomosci stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława (ref. Kierownik Wydz. UMK).
15:2216. Podjęcie uchwały ws. nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Grudziądzkiej (ref. Kierownik Wydz. UMK).
15:2417. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia programu oddłużeniowego mieszkaniowych zasobów Gminy Miejskiej Iława (ref. Kierownik Wydz. UMK).
15:2618. Podjęcie uchwały ws. przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji-GMO (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej).
19. Podjęcie uchwały ws. przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji- wit.D3 (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej).
15:3020. Podjęcie uchwały ws. przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji- referendum ludowe (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej).
15:3321. Podjęcie uchwały ws. przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji- wybieg dla psów(ref. Przewodniczący Rady Miejskiej).
15:3422.Podjęcie uchwały ws.uznania petycji za bezprzedmiotowej (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej).
15:4123.Podjęcie uchwały zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, na terenie miasta Iławy, należnej w 2021 r. (ref. Inspektor Ewidencji działalności gospodarczej).
16:3424. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Iławy.
16:3525. Wnioski mieszkańców Iławy.
16:5926. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
17:0027. Komunikaty i oświadczenia.
17:0128. Zamknięcie obrad XXX Sesji.
pokaż cały porządek obrad