XXVII Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 24 lutego 2021

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 115 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:28:24
Liczba odtworzeń: 140
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji
5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
6.Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów gminy Kleszczewo w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o.”
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2027
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.
12.Informacja nt. funkcjonowania nauczania on-line w czasie pandemii, występujące problemy
13.Informacja nt. działalności GOKIS w czasie pandemii, funkcjonowanie w sieci.
14.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń komisji
15.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
16.Zapytania i wolne wnioski
17.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad