Sesja Rady w dniu piątek, 26 lutego 2021

Rada Powiatu Leszczyńskiego
Czas publikacji: 207 dni temu
Długość nagrania: 01:06:16
Liczba odtworzeń: 268
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:101.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
12:132. Przyjęcie porządku obrad.
12:173. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji w dniu 28 stycznia 2020 roku.
12:324. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
12:345. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. (DRUK NR 197)
12:366. Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu leszczyńskiego za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie. (DRUK NR 198)
12:387. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu leszczyńskiego za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu leszczyńskiego. (DRUK NR 199)
12:388. Informacja o stanie zdrowotności zwierząt na terenie powiatu leszczyńskiego w roku 2020.
12:399. Informacja o działalności Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2020 rok.
12:4010. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2020 roku. (DRUK NR 200)
12:4211. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w 2020 roku. (DRUK NR 201)
12:4312. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju w 2020 roku. (DRUK NR 202)
12:4413. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku. (DRUK NR 203)
12:4714. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Lipno. (DRUK NR 204)
12:5315. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. (DRUK NR 205)
12:5416. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2021-2024. (DRUK NR 206)
12:5817.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. (DRUK NR 207)
13:0218. Interpelacje i zapytania radnych.
13:0319. Wolne głosy i wnioski.
13:0520. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13:0621. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Leszczyńskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje