XII Sesja Rady Miasta Knurów w dniu 31 lipca 2019 r.

Rada Miasta Knurów
Czas publikacji: 133 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:28:25
Liczba odtworzeń: 260

Porządek obrad posiedzenia

11:061.Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
11:082.Przedstawienie porządku obrad.
11:123.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/139/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów".
11:164.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
11:205.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
11:226.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
11:267.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
11:308.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Knurów uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych.
11:309.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad