XXV Sesja Rady Gminy Goleszów - 24 lutego 2021 r.

Rada Gminy Goleszów
Czas publikacji: 332 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 01:10:51
Liczba odtworzeń: 360
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:011.Otwarcie XXV sesji Rady Gminy Goleszów.
15:032. Stwierdzenie prawomocności obrad.
15:043. Zmiany w porządku obrad.
15:054. Informacja dotycząca protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Goleszów.
15:115. Informacje z prac Komisji Rady Gminy Goleszów w okresie pomiędzy sesjami.
15:166. Informacje Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
7. Podjęcie uchwał:
15:201)Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów (projekt nr SA.0006.18.2021)
15:212)Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Goleszów na 2021 rok (projekt nr SA.0006.19.2021)
15:233)Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów” (projekt nr SA.0006.20.2021)
15:264)Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Goleszów (projekt nr SA.0006.21.2021)
15:295)Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (projekt nr SA.0006.22.2021)
15:356)Uchwała w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Goleszów, przyjętego uchwałą nr 0007.69.2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Goleszów (projekt nr SA.0006.11.2021)
15:397)Uchwała w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego „Wesołe Pszczółki” w Puńcowie (projekt nr SA.0006.7.2021)
15:418)Uchwała w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Goleszowie z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach, Cisownicy i Dzięgielowie poprzez likwidację oddziału zamiejscowego w Cisownicy w związku z utworzeniem Przedszkola Publicznego w Cisownicy (projekt nr SA.0006.8.2021)
15:439)Uchwała w sprawie założenia Przedszkola Publicznego w Cisownicy (projekt II nr SA.0006.9.2021)
15:5210)Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisownicy (projekt nr SA.0006.10.2021)
15:5811)Uchwała w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2020 (projekt nr SA.0006.12.2021)
15:5912)Uchwała w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2020 (projekt nr SA.0006.13.2021)
16:0013)Uchwała w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2020 (projekt nr SA.0006.14.2021)
16:0114)Uchwała w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2020 (projekt nr SA.0006.15.2021)
16:0215)Uchwała w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2020 (projekt nr SA.0006.16.2021)
16:0316)Uchwała w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2020 (projekt nr SA.0006.17.2021)
16:0917)Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji (projekt nr SA.0006.6.2021)
16:108.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
16:109.Pytania w sprawach bieżących.
16:1010.Wolne wnioski.
16:1111.Zamknięcie XXV sesji Rady Gminy Goleszów.
pokaż cały porządek obrad