Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 31 lipca 2019 r.

Rada Miejska w Koronowie
Czas publikacji: 381 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:49:06
Liczba odtworzeń: 853
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
11:033.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
11:194.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminu Koronowo na rok 2019.
5.Zamknięcie obrad XII nadzwyczajnej sesji.
pokaż cały porządek obrad