X Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu wtorek, 30 lipca 2019

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 694 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 00:34:47
Liczba odtworzeń: 650
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
4.Zapytania i wolne wnioski.
5.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad