XI Sesja Rady Gminy Nieporęt - 30.07.2019 r.

Rada Gminy Nieporęt
Czas publikacji: 486 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 02:46:22
Liczba odtworzeń: 578
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:501.Otwarcie sesji.
10:502.Przyjęcie porządku obrad.
10:583.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019-2027.
11:124.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 Gminy Nieporęt.
11:365.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
11:41a)Rozpatrzenie i podjęcie Stanowiska w sprawie trudnej sytuacji dotyczacej gospodarki odpadami komunalnymi
12:166.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy Nieporęt zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie”.
12:247.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.
12:288.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr IX/41/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Józefów – region Kanału Bródnowskiego, w gminie Nieporęt”.
12:30a)Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania podania w sprawie przejęcia drogi Wójtowi Gminy Nieporęt jako organowi włascicwemu w sprawie
12:36b)Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania do załatwienia skargi Wójtowi Gminy Nieporęt
12:37c)Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Nieporęt
12:399.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nieporęt z pracy między sesjami.
12:4010.Przyjęcie protokołów z VIII-X sesji Rady Gminy Nieporęt.
12:5911.Informacja Wójta Gminy Nieporęt o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
13:1112.Zapytania i wolne wnioski.
13:1213.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad