XX Sesja Rady Gminy Lubawa - 26 luty 2021 roku (VIII Kadencja)

Rada Gminy Lubawa
Czas publikacji: 207 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 00:20:59
Liczba odtworzeń: 225
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzediej sesji.
3.Sprwozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4.Wolne wnioski.
5.Przyjęcie Informacji o działaniach podejmowanych w 2020 roku wobec organów Gminy Wiejskiej Lubawa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029,
b)zmiany uchwały budżetowej,
c)w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawa w 2021 roku.
7.Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie zgodnie z art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
8.Odpowiedzi na wnioski.
9.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad