XXXII Sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 24 lutego 2021 roku.

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 329 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 01:08:21
Liczba odtworzeń: 338
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieruszowie na 2021 r.
2)zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo - księgowej jednostkom organizacyjnym Gminy Wieruszów
3)w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Wieruszów w 2021 r.
4)w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXX/239/2020 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ulic: Warszawskiej, Wieluńskiej i Wiśniowej
5)w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieruszów
4.Apel Rady Miejskiej w Wieruszowie w sprawie utrzymania dotychczasowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania ratownictwa medycznego w województwie łódzkim.
5.Przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Wieruszowie na 2021 rok.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
8.Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Wieruszowa.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad