30 Sesja Rady Gminy Godów z dnia 25 lutego 2021 r.

Rada Gminy Godów
Czas publikacji: 78 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 02:11:28
Liczba odtworzeń: 182
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:031.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
16:062.Przedstawienie porządku obrad.
16:063.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Godów z dnia 8 lutego 2021 roku.
16:574.Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Godów.
17:435.Funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie Gminy Godów.
17:486.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
17:507.Informacja Wójta o współpracy z gminami partnerskimi za 2020 rok.
8.Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
17:51a)Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów;
17:52b)Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2021 rok;
17:52c)Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
17:53d)Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach;
17:53e)Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Godowie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie;
17:54f)Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Park Sołecki” terenowi położonemu w Godowie przy ul. 1 Maja.
17:549.Interpelacje.
18:1110.Wolne wnioski i zapytania.
18:1311.Sprawy organizacyjne.
18:1312.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad