Sesja Rady w dniu wtorek, 30 lipca 2019 cz.1

Rada Gminy w Solcu nad Wisłą
Czas publikacji: 299 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:05:12
Liczba odtworzeń: 251
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2019 r.
4. Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca spraw bieżących beneficjentów na 2019 r.
5. Podjęcie uchwał:
a) Uchwała Nr XI/85/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
b)Uchwała Nr XI/86/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy.
c)Uchwała Nr XI/87/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019-2027.
d) Uchwała Nr XI/88/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019.
e) Uchwała Nr XI/89/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
6. Sprawy różne.
12:297. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad