X Sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach 30 lipca 2019 r.

Rada Miejska w Lubniewicach
Czas publikacji: 1397 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 00:27:52
Liczba odtworzeń: 2582
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe
a)przyjęcie protokołu z VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach,
b)przyjęcie protokołu z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
3.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w Lubniewicach.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Wojewódzkiego Komendanta Policji informacji o kandydacie na ławnika.
9.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
10.Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
11.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad