IX Sesja Rady Miasta w dniu wtorek, 30 lipca 2019

Rada Miejska w Mikołajkach
Czas publikacji: 535 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 01:18:36
Liczba odtworzeń: 671
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Propozycje zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
13:186. Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu międzysesyjnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2019 – 2033;
13:302) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2019 rok;
13:333) częściowej zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/294/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 202r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mikołajki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków;
13:344) zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na działkach o nr ewid. 365/85, 365/79, 372/22, 372/8, 372/43, 372/13 w obrębie miasta Mikołajki, gmina Mikołajki do kategorii dróg gminnych;
13:355) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 39/11, ul. Mrągowska, Mikołajki;
13:366) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 16/3, Grabówka;
13:377) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki - dz. nr 157/12 i 157/8, Baranowo;
13:378) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 93/1, Prawdowo;
13:389) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 348/41, ul. Ptasia, Mikołajki;
13:3910) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 491/8, ul. Króla Sielaw, Mikołajki;
13:4011) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – 156/1 i część nieruchomości 160, Mikołajki;
13:4112) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 16/6, Woźnice;
13:4213) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 16/6 i 16/4, Woźnice;
13:4314) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 232/1, ul. Kolejowa, Mikołajki;
13:4415) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 188/4, ul. Mrągowska, Mikołajki;
13:4516) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 46/44 i 46/41, Prawdowo;
13:4617) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 350/30, ul. Ptasia, Mikołajki;
14:0118) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 223/1, Zełwągi;
14:0219) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 84 i 139, Olszewo.
14:028. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14:209. Wolne wnioski.
14:2010. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad