Sesja Rady w dniu wtorek, 23 lipca 2019

Rada Miejska w Biskupcu
Czas publikacji: 134 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:16:34
Liczba odtworzeń: 182

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach nr 626, 627,638,640, 641, 642, 643, 644, 645, 659 i 660 położonych w obrębie nr 3 m. Biskupiec.
b)zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2019 r.
c)wyrażenia zgody na połączenie spółek kapitałowych, których jedynym udziałowcem jest gmina Biskupiec, to jest Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Biskupcu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000195590 oraz Zakładu Nieruchomości Lokalowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Biskupcu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034095 poprzez przejęcie udziałów Zakładu Nieruchomości Lokalowych sp. Z ograniczoną odpowiedzialnością przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Biskupcu - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje