XI Sesja Rady Gminy Kawęczyn - 23 lipca 2019 roku

Rada Gminy w Kawęczynie
Czas publikacji: 380 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 02:08:35
Liczba odtworzeń: 366
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:071.Otwarcie XI Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
09:132. Uchwalenie porządku obrad.
09:133. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
09:174. Interpelacje i zapytania radnych.
09:185. Wystąpienie zaproszonych gości.
09:296.Głosowanie nad oświadczenioem w sprawie zatwierdzenia planu przebudowy i budowy dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Kawęczyn na czas obecnej kadencji samorządu (lata 2019 - 2023)
09:327.Głosowanie nad oświadczeniem w sprawie zatwierdzenia planu remontów nawierzchni poprzez położenie drugiej warstwy bitumicznej dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Kawęczyn na czas obecnej kadencji samorządu (lata 2019 - 2023)
8. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
09:38a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;
09:41b)rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Dzierzbotki dotyczącego włączenia do listy inwestycji drogowych dróg gminnych drogi na odcinku Ciemień - Dzierzbotki celem wykonania tzw. nowej "nadlewki"
10:01c)rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Nowy Świat dotyczącego dokończenia budowy drogi na odcinku 600 mb o numerze ewidencyjnym działki 269 w Marcjanowie
10:06d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kawęczyn oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kawęczyn
10:32e)wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
10:439. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
10:4410. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.
10:5511. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11:0212. Zapytania i wolne wnioski.
11:0313. Zamknięcie XI Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
pokaż cały porządek obrad