Sesja Rady w dniu wtorek, 23 lutego 2021

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 155 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 03:08:00
Liczba odtworzeń: 359
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie sesji
16:032.Stwierdzenie quorum radnych
16:043.Przyjęcie porządku obrad
16:054.Przyjęcie protokołu z sesji: 26.01.2021r.
18:035.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:08a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 1
16:09b)zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – projekt 2
16:21c)przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Skórzewskiej w Wysogotowie – projekt 3
16:33d)przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 8/2 w Rumianku oraz dla działki nr 77 w Górze – projekt 4
16:51e)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym – część wschodnia – część I – projekt 5
16:53f)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami działek nr 625/4, 625/5, 625/6, 625/7 i 625/8 w Lusowie – projekt 6
16:54g)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami działki nr 163 w Sadach – projekt 7
17:04h)zmiany Uchwały nr LVII/895/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi – projekt 8
17:10i)określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne – projekt 9
17:17j)maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne – projekt 10
17:19k)zasad usytuowania na terenie gminy Tarnowo Podgórne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – projekt 11
17:24l)rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie równego traktowania przez władze publiczne oraz uzyskania przez Rząd RP pisemnej gwarancji o bezpieczeństwie szczepionek na chorobę COVID-19 – projekt 12
17:26m)zmiany uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy Tarnowo Podgórnym – projekt 13
17:32n)nadania nazwy ulicy w Tarnowie Podgórnym - projekt 14
17:33o)nadania nazwy ulicy w Tarnowie Podgórnym - projekt 15
18:03p)Apelu Rady Gminy Tarnowo Podgórne do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podziału środków finansowych UE na programy regionalne w latach 2021 - 2027 - projekt 16
18:036.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
18:137.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
18:148.Interpelacje i zapytania radnych
18:149.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
19:0910.Wolne głosy, wnioski i informacje
19:0911.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje