Sesja Rady w dniu czwartek, 25 lipca 2019

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Czas publikacji: 303 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 01:00:22
Liczba odtworzeń: 438
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:091.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
10:102.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
10:283.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
10:434.Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
10:445.Uchwała w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2034.
10:456.Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019.
10:467.Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
10:488.Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Pacółtowo.
10:499.Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Pacółtowo.
10:5010.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kurzętnik na organizację „Powiatowo-Gminnych Dożynek 2019".
10:5111.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kurzętnik na realizację rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu.
10:5212.Uchwała w sprawie przekazania w zarząd Sołectwa Gryźliny nieruchomości niezabudowanej.
11:0813.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11:0914.Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje