XI Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w dniu 26 lipca 2019

Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach
Czas publikacji: 216 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:16:58
Liczba odtworzeń: 316
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:111.Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XI Sesji Rady Miejskiej.
12:122. Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Miejskiej.
12:153. Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
12:204. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
12:415. Sprawy samorządowe.
12:436. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Jelcz-Laskowice dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinkach Wrocław Główny - Jelcz-Laskowice - Wrocław Główny i Wrocław Główny – Opole Główne - Wrocław Główny.
12:497. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2019 rok.
12:508. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2019-2026.
12:579. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą „Jelczańsko – Laskowicki Bon Przedszkolaka” dla rodzin zamieszkałych na terenie gminy Jelcz-Laskowice.
12:5810. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
12:5911. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Chwałowicach.
13:0012. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Dziuplinie.
13:0013. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Miłoszycach.
13:0114. Informacja dotycząca przygotowania obiektów oświatowych do roku szkolnego 2019/2020.
13:1015. Informacja dotycząca prowadzonych działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w roku 2018.
13:1316. Roczne sprawozdanie z realizacji programu „Jelcz-Laskowice przyjazny Seniorom” – stan na dzień 17 lipca 2019 r.
13:1717. Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miejskiej za II kwartał 2019 r.
13:1718. Wolne wnioski.
13:2119. Komunikaty organów Gminy.
13:2220. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad