Sesja Rady w dniu czwartek, 25 lipca 2019

Rada Powiatu w Legionowie
Czas publikacji: 139 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 03:10:25
Liczba odtworzeń: 274

Porządek obrad posiedzenia

10:131.Otwarcie obrad.
10:132. Informacja o porządku obrad.
10:153. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Legionowie.
10:204. Sprawozdanie Starosty o pracach Zarządu i informacje Starosty Legionowskiego.
11:155. Transport zbiorowy na terenie Powiatu Legionowskiego.
11:326. Informacja na temat stanu infrastruktury drogowej Powiatu Legionowskiego.
11:417. Kultura i jej promocja na terenie Powiatu Legionowskiego - sprawozdanie z działalności Powiatowej Instytucji Kultury.
12:028. Informacja na temat realizacji zadań związanych z promocją powiatu w roku 2018 oraz działania promocyjne przewidziane w 2019 roku.
12:089. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019.
12:0910. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2019-2035.
12:4111. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie powierzenia przez Powiat Legionowski Gminie Serock zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
12:5212. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie zatwierdzenia projektu „Start w samodzielność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”.
12:5313. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Legionowie na 2019 rok.
13:0414.Rozpatrzenie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Legionowskiego
13:1015.Rozpatrzenie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Legionowskiego
13:1416.Rozpatrzenie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. Kozietulskiego w Legionowie
13:1517. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu.
13:1618. Wolne wnioski i oświadczenia.
13:1619. Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad