Sesja Rady w dniu wtorek, 23 lipca 2019

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 736 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 03:28:52
Liczba odtworzeń: 803
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie sesji
16:022.Stwierdzenie quorum radnych
16:033.Przyjęcie porządku obrad
16:044.Przyjęcie protokołu z sesji 25.06.2019
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:09a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne–projekt 1
16:10b)zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – projekt 2
16:13c)dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – remont dachu kościoła w Lusowie – etap 3. Działka nr 348 w miejscowości Lusowo–projekt 3
16:13d)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Kościelnym, przy ulicy Bukowskiej – projekt 4
16:16e)zmiany uchwały z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2016-2020 – projekt 5
16:19f)zmiany uchwały XLI/647/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu – projekt 6
17:59g)udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej – projekt 7
18:19h)utworzenia Technikum w Tarnowie Podgórnym i nadania statutu – projekt 8
18:20i)utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia w Tarnowie Podgórnym i nadania statutu – projekt 9
18:206.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18:237.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
18:248.Interpelacje i zapytania radnych
18:249.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
19:2910.Wolne głosy, wnioski i informacje.
19:2911.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje