XI Sesja Rady Gminy Lisewo, 15 lipca 2019 r.

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 461 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:45:49
Liczba odtworzeń: 528
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:031.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
10:032.Wyznaczenie Sekretarza obrad.
10:053.Zatwierdzenie porządku obrad.
10:054.Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Lisewo.
10:125.Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
10:161)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Wybudowanie Wąbrzeskie – ul. Chełmińska miejscowości Lisewo gm. Lisewo – projekt nr 1;
10:202)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Wybudowanie Wąbrzeskie i Autostrada A1” w miejscowości Lisewo, gm. Lisewo– projekt nr 2;
10:223)ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku – projekt nr 3.
7.Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad